UCBCares verkkosivuston käyttäjiä koskeva tietosuojakäytäntö

 1. TIETOA UCB:STÄ SEKÄ YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT

”UCB” tai “me” tarkoittavat yritystä nimeltä UCB Pharma Oy Finland, jonka osoite on Bertel Jungin aukio 5, 6. krs, 02600 Espoo. UCB on rekisterinpitäjä eli oikeushenkilö, joka päättää miksi ja miten sinua koskevia tietoja (”henkilötiedot”) kerätään ja käsitellään tämän https://ucbcares.fi verkkosivuston (”verkkosivusto”) yhteydessä. Tässä kuvattu tietosuojakäytäntö koskee kaikkia verkkosivustoon kuuluvia sivuja, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat sivut: UCBCares for Epilepsy, UCBCares for Rheumatoid Disease, UCBCares for Parkinson’s Disease. Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan tässä https://ucbcares.fi verkkosivuston tietosuojakäytännössä (”tietosuojakäytäntö”) kerrotulla tavalla sekä asianmukaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus tai ”GDPR”).

UCB:llä on tietosuojavastaava (DPO), johon voi ottaa yhteyttä kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, kuten henkilötietojen kerääminen, tallentaminen ja käyttäminen. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:

 sähköposti: dataprivacy.finland@ucb.com;

 postiosoite: Tietosuojavastaava UCB Pharma Oy Finland, Bertel Jungin aukio 5, 6. krs, 02600 Espoo (”Tietosuojavastaavalle”).

 1. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN TAUSTAA

Tietosuojakäytäntö koskee verkkosivuston käyttöön liittyvien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia verkkosivuston käyttäjiä.

Tietosuojakäytännössä on viisi osa-aluetta, ja se sisältää seuraavat asiat:

 1. tietoa UCB:stä sekä yrityksen yhteystiedot
 2. tietosuojakäytännön taustaa
 3. tietoa henkilötietojen käyttötarkoituksista ja käytön oikeudellisesta perustasta tietosuoja-asetuksen nojalla
 4. tietoa käyttäjän oikeuksista hänestä kerättyihin henkilötietoihin sekä näiden oikeuksien käyttämisestä
 5. lisätietoja henkilötietojen käsittelystä (tietojen jakaminen mukaan lukien).

Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää ajoittain henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjemme muuttuessa. Tällöin ilmoitamme merkittävistä muutoksista näkyvästi verkkosivustossa.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA SOVELLETTAVA OIKEUSPERUSTA

Seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin käyttötarkoituksen osalta kerättävät henkilötiedot, käytettävät lähteet, henkilötietojen keruun oikeudellinen perusta, tietojen säilytysaika sekä kenelle henkilötietoja jaetaan.

KAIKKI VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄJÄT

1. Jotta voit käyttää verkkosivustoa ja sen sisältöä, UCB:
kerää sinusta seuraavia henkilötietoja: 1. sähköiset tunnistetiedot (†). 2. evästeiden kautta kerättävät tiedot (†). Jos tähdellä (†) merkittyjä henkilötietoja ei anneta, verkkosivusto (tai osa sen ominaisuuksista) ei välttämättä ole käytettävissä
saa henkilötiedot seuraavista lähteistä: sinulta verkkosivuston käyttöön käyttämistäsi laitteista
säilyttää (**) henkilötietojasi: katso lisätietoja evästekäytännöstämme
jakaa henkilötietojasi: UCB:n tytäryhtiöille/osakkuusyhtiöille ja kolmansien osapuolten käsittelijöille (kohdassa 5.A kuvatulla tavalla)
käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavien oikeusperusteiden mukaisesti: (i) kanssasi tehdyn sopimuksen edellyttämä käsittely (ii) käyttäjän suostumusta edellyttävien evästeiden osalta käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (lisätietoja on evästekäytännöstämme)
2. UCB kerää henkilötietoja verkkosivuston toiminnallisuuden tukemiseen ja kehittämiseen (ja käytön intuitiivisuuden parantamiseen) sekä käyttötapojen ymmärtämiseen. Käytämme evästeitä, joiden avulla voimme arvioida koostetusti verkkosivustomme käyttöä sekä sitä, miten käyttäjät (myös sinä) käyttävät verkkosivuston erilaisia ominaisuuksia. Tässä yhteydessä UCB
kerää sinusta seuraavia henkilötietoja: 1. sähköiset tunnistetiedot (†). 2. evästeiden kautta kerättävät tiedot (†). Jos tähdellä (†) merkittyjä henkilötietoja ei anneta, verkkosivusto (tai osa sen ominaisuuksista) ei välttämättä ole käytettävissä
saa henkilötiedot seuraavista lähteistä: sinulta verkkosivuston käyttöön käyttämistäsi laitteista
säilyttää (**) henkilötietojasi: katso lisätietoja evästekäytännöstämme
jakaa henkilötietojasi: UCB:n tytäryhtiöille/osakkuusyhtiöille ja kolmansien osapuolten käsittelijöille (kohdassa 5.A kuvatulla tavalla)
käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavien oikeusperusteiden mukaisesti: Käyttäjän suostumusta edellyttävien evästeiden osalta käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (lisätietoja on evästekäytännöstämme). Muutoin tietoja käsitellään UCB:n oikeutettujen etujen ajamiseen ja tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen. UCB pyrkii säilyttämään reilun tasapainon toisaalta henkilötietojesi käyttöä koskevan tarpeensa ja toisaalta oikeuksiesi ja vapauksiesi (mukaan lukien yksityisyydensuojasi) säilyttämisen välillä. Jos haluat lisätietoja tai kysyä siitä, miten ylläpidämme tasapainoa, katso yhteystietomme kohdasta 1 - Tietoa UCB:stä sekä yrityksen yhteystiedot
3. Verkkosivuston turvallisuuden ylläpitämiseksi (mihin kuuluu verkkosivustoon kohdistuvan haitallisen toiminnan tai liikenteen havaitseminen ja estäminen) UCB:
kerää sinusta seuraavia henkilötietoja: 1. sähköiset tunnistetiedot (†). 2. lokitiedostojen kautta kerättävät tiedot (†). Jos tähdellä (†) merkittyjä henkilötietoja ei anneta, verkkosivusto (tai osa sen ominaisuuksista) ei välttämättä ole käytettävissä
saa henkilötiedot seuraavista lähteistä: sinulta verkkosivuston käyttöön käyttämistäsi laitteista
säilyttää (**) henkilötietojasi: katso lisätietoja evästekäytännöstämme
jakaa henkilötietojasi: UCB:n tytäryhtiöille/osakkuusyhtiöille ja kolmansien osapuolten käsittelijöille (kohdassa 5.A kuvatulla tavalla)
käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavien oikeusperusteiden mukaisesti: Käyttäjän suostumusta edellyttävien evästeiden osalta käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (lisätietoja on evästekäytännöstämme). Muilta osin UCB käsittelee tietoja oikeutettujen etujensa ajamiseen suojellakseen IT-infrastruktuuriaan ja omaisuuttaan. UCB pyrkii säilyttämään oikeudenmukaisen tasapainon toisaalta henkilötietojesi käyttöä koskevan tarpeensa ja toisaalta oikeuksiesi ja vapauksiesi (mukaan lukien yksityisyydensuojasi) säilyttämisen välillä. Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää siitä, miten ylläpidämme tasapainoa, voit ottaa meihin yhteyttä. Katso yhteystiedot kohdasta 1 - Tietoa UCB:stä sekä yrityksen yhteystiedot
4.Kyetäkseen noudattamaan lainmukaisia velvoitteitaan (myös lääketurvatoimintaa koskevia velvoitteita) UCB:
kerää sinusta seuraavia henkilötietoja: kaikki lain vaatimat tiedot (†). Tähdellä (†) merkittyjen henkilötietojen ilmoittamatta jättäminen voi estää UCB:tä täyttämästä sovellettavien lakien mukaisia velvoitteitaan
saa henkilötiedot seuraavista lähteistä: sinulta
säilyttää (**) henkilötietojasi: lain vaatiman ajan
jakaa henkilötietojasi: (i) asianmukaisille sääntelyviranomaisille ja muille viranomaisille (ii)
käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavien oikeusperusteiden mukaisesti: lainmukaisten velvoitteidemme täyttäminen: potilaiden henkilö- ja terveystiedot, mukaan lukien tiedot haittavaikutuksista
5. Voidakseen vastata verkon kautta UCBCares-verkkolomakkeen kautta lähetettyihin tiedusteluihin UCB:
kerää sinusta seuraavia henkilötietoja: 1. antamasi henkilötiedot (sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä täyttämäsi maakohtaisen lomakkeen osalta) : (a) etunimi (†) (b) sukunimi (†) (c) sähköpostiosoite (jos pyydät vastausta sähköpostitse) (†) (d) puhelinnumero (jos pyydät vastausta puhelimitse/faksilla (†) (e) faksinumero (jos pyydät vastausta faksilla) (†) (f) kotiosoite (jos pyydät vastausta postitse) (†) (g) postitoimipaikka (†) (h) maa (†) (i) postinumero (†) (j) sukupuoli (†) (k) ensisijainen ajankohta, jolloin voimme ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse vastataksemme tiedusteluusi (esim. viikonpäivä, aamupäivä/iltapäivä/ilta) ; (†) 2. aihealue, jota tiedustelusi koskee ja jonka olet valinnut pudotusvalikosta ; 3. taustatiedot/käyttäjäprofiili, jonka olet valinnut pudotusvalikosta (†): (esim.: terveydenhuollon ammattilainen, potilas, potilasta hoitava henkilö tain muu verkkosivuston käyttäjä) 4. jos käytät jotakin UCB:n valmistetta, pudotusvalikosta valitsemasi valmiste (†); 5. muut vapaamuotoisiin tekstikenttiin kirjoittamasi tiedot Tähdellä (†) merkittyjen henkilötietojen ilmoittamatta jättäminen voi estää UCB:tä antamasta riittävää vastausta tiedusteluusi tai pyyntöösi
saa henkilötiedot seuraavista lähteistä: sinulta
säilyttää (**) henkilötietojasi: (i) UCB:n Medical Information System järjestelmään tallennettavat tiedot: (i) antamasi suostumuksen perusteella tallennettavia tietoja säilytetään enintään viisi (5) vuotta ja (ii) lainmukaisten velvoitteidemme täyttämistä varten tallennettavia tietoja säilytetään lain vaatiman ajan (ii) muussa tapauksessa tietoja säilytetään, kunnes tiedusteluusi on vastattu ja enintään 28 vuorokautta sen jälkeen
jakaa henkilötietojasi: (i) haittavaikutusraportointia varten asianmukaisille sääntelyviranomaisille ja muille viranomaisille (ii) UCB:n tytäryhtiöille/osakkuusyrityksille ja kolmansien osapuolten käsittelijöille (kohdassa 5.A kuvatulla tavalla)
käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavien oikeusperusteiden mukaisesti: (i) kanssasi tehdyn sopimuksen edellyttämä käsittely (ii) antamiesi terveystietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi mukainen käsittely (iii) ilmoittamiasi haittavaikutustietoja koskevien lainmukaisten velvoitteidemme täyttäminen.
6. Kyetäkseen vastaamaan UCBCares-sähköpostiosoitteeseen lähettämiisi tiedusteluihin UCB
kerää sinusta seuraavia henkilötietoja: 1. sähköpostiosoite 2. muut sähköpostissa ilmoittamasi tiedot (†). Tähdellä (†) merkittyjen henkilötietojen ilmoittamatta jättäminen voi estää UCB:tä antamasta riittävää vastausta tiedusteluusi tai pyyntöösi
saa henkilötiedot seuraavista lähteistä: sinulta
säilyttää (**) henkilötietojasi: enintään yhden vuoden ajan
jakaa henkilötietojasi: UCB:n tytäryhtiöille/osakkuusyrityksille ja kolmansien osapuolten käsittelijöille (kohdassa 5.A kuvatulla tavalla)
käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavien oikeusperusteiden mukaisesti: (i) kanssasi tehdyn sopimuksen edellyttämä käsittely (ii) antamiesi terveystietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi mukainen käsittely (iii) ilmoittamiasi haittavaikutustietoja koskevien lainmukaisten velvoitteidemme täyttäminen.

(**) Säilytämme henkilötietoja edellä esitetyssä taulukossa mainittujen säilytysaikojen mukaisesti. Säilytysaikoihin ja niitä koskevaan käytäntöömme vaikuttavat seuraavat asiat:

 sovellettavat sääntömääräiset/lakisääteiset vaatimukset

 toimialan suositukset

 Jos tietoja eivät koske mitkään nimenomaiset sääntömääräiset tai lakisääteiset vaatimukset, säilytysaika määräytyy muiden tekijöiden perusteella. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi tarve todistaa tai toimeenpanna liiketoimi tai sopimus, toimeenpanna käytäntöjämme, jne.

Poistamme henkilötiedot edellä mainittujen säilytysaikojen umpeuduttua tai jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä tai peruutat käsittelyä koskevan suostumuksesi (siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseesi), paitsi jos meidän on säilytettävä tietoja oikeudellisten vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi, EU:n oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattamiseksi, jos se edellyttää tietojen edelleenkäsittelyä, tai jos meidän on todistettava tai toimeenpantava liiketoimi tai sopimus tai toimeenpantava käytäntöjämme.

 1. OIKEUTESI JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

4.A. Oikeutesi

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi sekä tällöin oikeus (sikäli kun se ei vahingoita muiden oikeuksia ja vapauksia) saada meiltä kopio henkilötiedoistasi. Lisätietoja on kohdassa 4.B ”Oikeuksien käyttäminen”.

Oikeus pyytää tietojen korjaamista
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä täydentämään puutteellisia henkilötietojasi toimittamalla meille lisäselvityksen. Lisätietoja on kohdassa 4.B ”Oikeuksien käyttäminen”.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin
 • olet peruuttanut suostumuksesi (siltä osin kuin käsittely on perustunut suostumukseesi), eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä (lisätietoja oikeudesta vastustaa henkilötietojen käsittelyä on jäljempänä) eikä käsittelyyn ole oikeutesi syrjäyttävää laillista perustetta;
 • henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti
 • henkilötietosi on poistettava EU:n oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan UCB:hen sovellettavan velvoitteen noudattamiseksi

Huomaa, että oikeutesi poistaa tiedot ei koske käsittelyä, jos käsittely on tarpeen

 • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
 • UCB:hen sovellettavan EU:n oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön noudattamiseksi
 • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
 • yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti
 • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisätietoja on kohdassa 4.B ”Oikeuksien käyttäminen”..

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että UCB rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • kiistät (vilpittömässä mielessä) hallussamme olevien sinua koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen relevantin määräyksen perusteella, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme todentaa, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

Huomaa, että edellä esitetystä huolimatta meillä on edelleen oikeus säilyttää henkilötietojasi (rajoituksen ollessa voimassa) tai käsitellä henkilötietojasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi. Jos olet pyytänyt käsittelyn rajoittamista, ilmoitamme sinulle ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan. Lisätietoja on kohdassa 4.B ”Oikeuksien käyttäminen”.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus (siltä osin kuin tämä ei vahingoita muiden oikeuksia ja vapauksia) saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut UCB:lle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, UCB:n estämättä, jos:

 • käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen
 • käsittely suoritetaan automaattisesti

Lisätietoja on kohdassa 4.B “Oikeuksien käyttäminen”.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jota UCB tekee rekisterinpitäjänä oikeutettujen etujensa toteuttamiseksi. Tällöin UCB ei enää käsittele henkilötietojasi, paitsi seuraavissa tilanteissa:

 • jos UCB voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi
 • jos se on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Lisätietoja on kohdassa 4.B ”Oikeuksien käyttäminen”.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisätietoja on kohdassa 4.B ”Oikeuksien käyttäminen”.

4.B. Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksistasi, ota yhteyttä UCB:n tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Dataprivacy.Finland@ucb.com. Voit myös lähettää meille postia osoitteeseen UCB Pharma Oy Finland, Bertel Jungin aukio 5, 6. krs, 02600 Espoo (“Tietosuojavastaavalle”). Ilmoita selkeästi oikeudet, joita haluat käyttää, ja liitä mukaan yhteystietosi (myös voimassa oleva sähköpostiosoite tai postiosoite), jotta voimme vastata pyyntöösi. Huomaa, että voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi.

Kun otat meihin yhteyttä käyttääksesi edellä mainittuja oikeuksiasi, vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä aikaa voidaan tarvittaessa pidentää kahdella kuukaudella, mutta tällöin ilmoitamme sinulle viivästymisestä ja sen syystä kuukauden kuluessa alkuperäisen pyyntösi vastaanottamisesta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että UCB on rikkonut tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakituinen asuinpaikka tai työpaikka tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Lisätietoja valituksen tekemisestä saat asianomaisen valvontaviranomaisen verkkosivustolta.

 1. LISÄTIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

5.A. Kenelle luovutamme henkilötietojasi

Periaate

Luovutamme henkilötietojasi vain tässä tietosuojakäytännössä ja siihen kulloinkin tehdyissä muutoksissa kuvatulla tavalla (tarkemmin edellä).

Tytäryhtiöt/osakkuusyhtiöt ja kolmansien osapuolten käsittelijät

UCB siirtää tai luovuttaa henkilötietojasi tytäryhtiöilleen/osakkuusyhtiöilleen ja ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja UCB:n puolesta edellä esitettyihin tarkoituksiin.

Ulkopuolisiin palveluntarjoajiin kuuluvat yritykset, jotka tarjoavat IT-palveluita ja verkkosivuisännöintiä, internet-palveluja, tietojen analysointia (Google) ja seurantapalveluja, sekä yritykset, jotka tarjoavat verkkosivustoa ja sen taustalla olevia IT-järjestelmiä koskevaa teknistä ja hallinnollista tukea. Nämä palveluntarjoajat tuottavat palveluita EU:n alueella (mukaan lukien Saksa, Malta ja Irlanti) ja EU:n ulkopuolella (Google; USA, Iso- Britannia) sijaitsevista toimipaikoista. Muita kolmansia osapuolia ovat sääntelyviranomaiset ja muut viranomaiset (lisätietoja jäljempänä) ja mahdollisesti kolmannet osapuolet, joihin UCB voi sulautua tai jotka UCB voi hankkia (lisätietoja jäljempänä).

Lakien noudattaminen ja oikeuskäsittely

UCB luovuttaa henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

 jos sovellettava laki, valtiollinen viranomainen tai lainvalvontaviranomainen vaatii

 laillisten oikeuksien osoittamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi

 selvittääkseen ja estääkseen laitonta toimintaa, epäiltyjä petoksia, tilanteita, joissa jonkin henkilön turvallisuus voi olla uhattuna ja UCB:n käytäntöjen loukkauksia sekä ryhtyäkseen näiden vastaisiin toimiin, tai muutoin lain vaatimalla tavalla.

Muuta

Jos kolmas osapuoli hankkii UCB:n koko (tai lähes koko) liiketoiminnan ja/tai omaisuuden, luovutamme henkilötietosi kyseiselle kolmannelle osapuolelle yrityskaupan yhteydessä. Tietojen luovutukseen sovelletaan asianmukaista tietosuojalainsäädäntöä, tietosuoja-asetus mukaan lukien, ja se tehdään näiden mukaisesti.

5.B. Kansainväliset siirrot

UCB siirtää henkilötietojasi tytäryhtiöilleen/osakkuusyrityksilleen, jotka voivat sijaita myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Tällöin UCB noudattaa UCB:tä koskevia sitovia sääntöjä (Binding Corporate Rules, BCR).

Henkilötietojen siirto ulkopuolisille palveluntarjoajille (kuten edellä kohdassa 5A on kuvattu), jotka sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolisissa maissa, joissa riittävän (tieto)suojan tasoa ei ole varmistettu, tehdään UCB:n ja kyseisen palveluntarjoajan välisen sopimuksen tavanomaisten sopimuslausekkeiden perusteella. Halutessasi voit käyttää edellä kohdassa 4.B (Oikeuksien käyttäminen) esitettyjä oikeuksiasi ja saada kopion UCB:n toteuttamista merkityksellisistä suojatoimista tai pyytää UCB:tä ilmoittamaan minne ne on asetettu saataville.

Edellä mainittujen asianmukaisten suojatoimien puuttuessa UCB voi vedota kyseistä erityistilannetta koskevaan poikkeukseen (esimerkiksi rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, tarpeeseen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, tarpeeseen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi) siinä määrin kuin sovellettava tietosuojalainsäädäntö (tietosuoja-asetus mukaan lukien) sallii ja kuin on sen mukaista.

Lisätietoja siitä, miten Google käsittelee henkilötietoja Google Analytics työkalulla, on sivulla How Google uses data when you use our partners' sites.

5.C. Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Tässä verkkosivustossa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin, esimerkiksi potilasjärjestöjen verkkosivustoihin tai muihin tietolähteisiin tietyt mediasivustot, kuten YouTube, Vimeo jne. Tämä evästekäytäntö ei koske tämän sivuston lisäksi muita verkkosivustoja. Kolmansien osapuolten verkkosivustoja koskevat niiden omat ehdot. Lue aina huolellisesti kolmannen osapuolen verkkosivuston tietosuojakäytäntö ja evästekäytäntö, ennen kuin hyväksyt siirtymisen sinne.