Raskaus

Raskauden suunnittelu ja raskaaksi tuleminen

Tulehduksellista reumasairautta sairastaessa raskauden suunnittelu on tärkeää, jotta voit yhdessä lääkärisi kanssa tehdä parhaan mahdollisen hoitosuunnitelman. Lääkäri arvioi, tarvitaanko tilanteessasi lääkitystä, ja varmistaa, että käyttämääsi lääkettä voi käyttää myös raskauden aikana.

Katse kauas eteenpäin

  • Monet raskauksista ovat suunnittelemattomia
  • Raskauden ehkäisyn teho riippuu menetelmästä ja sen oikeasta käytöstä.

Vaikka et siis suunnittelisikaan raskautta, näistä tiedoista voi olla sinulle hyötyä.

Raskauden suunnittelu

Tärkein neuvo – keskustele perhesuunnittelusta sinua hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten (esim. yleislääkärin, sairaanhoitajan, reumalääkärin, synnytyslääkärin ja gynekologin, kätilön tai apteekkihenkilökunnan) kanssa jo varhain.

Tulehduksellinen reumasairaus ei tarkoita, ettetkö voisi tulla raskaaksi, mutta raskaaksi tuleminen voi kestää tavallista pidempään. Se voi johtua useistakin tekijöistä, muun muassa sairauden aktiivisuudesta ja käyttämästäsi lääkityksestä.

On olennaista, että sairaus on hyvässä hoitotasapainossa ennen raskautta, jotta sinä ja vauvasi olette mahdollisimman terveitä myös jatkossa.

Reumasairautta on tärkeää hoitaa ennen raskautta, sen aikana ja vauvan synnyttyä. Kaikki lääkkeet eivät kuitenkaan sovi käytettäväksi raskauden aikana, joten hoitava lääkärisi kertoo, jos hoitoon on tarpeen tehdä muutoksia. Keskustele sinua hoitavan tiimin kanssa sinulle sopivimmista vaihtoehdoista.

Kun päätät yrittää tulla raskaaksi, on syytä keskustella vitamiinien ja lisäravinteiden käyttämisestä tai niiden aloittamisesta sinua hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Keskustele sinua hoitavien ammattilaisten kanssa, jos käytät lääkkeitä, mukaan lukien tulehduksellisen reumasairauden hoitoon käyttämäsi lääkkeet.

Raskauden aikana

Raskauden aikana

Raskaus kestää normaalisti 40 viikkoa ja se jaetaan kolmeen eri vaiheeseen; ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kolmannekseen, joista kukin kestää kolme kuukautta.

Raskaus saa aikaan lyhytaikaisia muutoksia odottavan äidin immuunipuolustusjärjestelmässä. Siksi osa aksiaalista spondylartriittia, nivelpsoriaasia tai nivelreumaa sairastavista odottavista äideistä huomaa oireidensa paranevan ja jopa häviävän raskauden aikana, erityisesti toisella ja kolmannella kolmanneksella. Joillakin naisilla oireet eivät muutu tai ne saattavat jopa paheta.

On tärkeää suunnitella ennalta, kuinka raskaudenaikaisia ja heti synnytyksen jälkeen mahdollisesti ilmeneviä pahenemisvaiheita hoidetaan. Kaikkia lääkkeitä ei voi käyttää raskaus- ja imetysaikana. Keskustele lääkärin kanssa mahdollisista muutoksista lääkityksessä, tee tarvittavia muutoksia elämäntapoihisi ja pohdi yhdessä kumppanisi ja muiden läheisten ihmisten kanssa, minkälaista tukea saatat tarvita.

On olemassa hoitovaihtoehtoja, joita voidaan käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana.

Myöskään kaikkia rokotteita ei voida antaa raskauden aikana tai tiettyjä lääkkeitä käytettäessä. Keskustele sinua hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa rokotuksista, joita mahdollisesti tarvitset.

Synnytys ja synnytyksen jälkeinen aika

Nivelreumaa sairastavien naisten on syytä jo ennalta suunnitella synnytystä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Reumaoireet selässä tai lantiossa voivat vaikeuttaa synnytystä, mutta erilaiset asennot tekevät synnyttämisestä helpompaa. Myös epiduraalipuudutusta tai sektiota voidaan harkita. Keskustele näistä vaihtoehdoista sinua hoitavien ammattilaisten kanssa raskaana ollessasi, jotta voit jo etukäteen suunnitella, minkälainen synnytystapa olisi paras juuri sinulle.

Vastasyntyneen hoitaminen voi olla reumapotilaalle raskasta. Oireet voivat muuttua raskauden aikana, ja vaikka ne raskauden aikana helpottuisivat, ne voivat palata ennalleen synnytyksen jälkeen. Hyvällä suunnittelulla olet valmistautunut edessä oleviin mahdollisiin muutoksiin.

Pyri suunnittelemaan etukäteen ja keskustelemaan sinua hoitavien ammattilaisten kanssa juuri sinua varten räätälöidystä hoitosuunnitelmasta. Kun sairaus on hyvässä hoitotasapainossa, sinulla on hyvät mahdollisuudet selviytyä hienosti tästä erityisestä, mutta joskus haastavastakin vaiheesta elämässäsi. Pyydä myös kumppaniltasi, perheeltäsi, ystäviltäsi ja tukiverkostoista apua, kun totuttelet elämään vastasyntyneen kanssa. Näin saat tarvittaessa enemmän aikaa levätä.

Muista myös pyytää neuvoja sinua hoitavilta ammattilaisilta ja erityistä tukea neuvolasta, fysioterapeuteilta ja toimintaterapeuteilta, sillä he osaavat auttaa sinua löytämään oikeat asennot vauvan pitelemiseen, pukemiseen, pesemiseen ja ruokkimiseen. Terveydenhuollon ammattilaiset osaavat ehkä kertoa myös erityisistä apuvälineistä, joista on apua vauvan hoidossa.

Keskustele hoitosuunnitelmastasi sinua hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ennen synnytystä.

Imetys

Imetys

Monet aksiaalista spondylartriittia, nivelpsoriaasia tai nivelreumaa sairastavat naiset voivat imettää lastaan, jos niin haluavat. Imettämispäätökseen vaikuttavat monet eri tekijät, mukaan lukien oma henkilökohtainen valinta, hoito ja se, miten hyvin sairauden oireet ovat hallinnassa.

Imetys on eduksi sekä sinulle että vauvalle, mutta kaikki lääkkeet eivät sovi käytettäväksi imetyksen aikana, koska jotkin niistä siirtyvät rintamaitoon. Hoidon keskeyttäminen imetyksen vuoksi voi pahentaa oireita ja vaikuttaa siihen, kuinka hyvin pystyt huolehtimaan vauvasta.

Vaikka rintaruokintaa suositellaan, on monia syitä, miksi kaikki äidit eivät tahdo tai voi imettää lastaan. Jos äiti ei imetä lastaan, lapsi saa äidinmaidonkorviketta.

On tärkeää, että keskustelet sinua hoitavien ammattilaisten kanssa ennen kuin teet hoitosuunnitelmaasi koskevia päätöksiä.

Keskustelemalla hoitovaihtoehdoista jo etukäteen lääkitykseesi ehditään vielä tarvittaessa tehdä muutoksia.

Periytyykö reumasairaus lapselle?

Saatat olla huolissasi sairauden periytyvyydestä. Reumasairaus voi periytyä, mutta useimmiten niin ei käy. Sairauden periytyvyys on monimutkainen asia, ja periytyvyyden riski on eri sairauksissa erilainen.

Nivelreuma

Nivelreumaatikon lähisukulaisella on muihin verrattuna 2–4-kertainen sairastumisriski.

Viite: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00051/nivelreuma

Nivelpsoriaasi

Alttius psoriaasille periytyy: jos kummallakin vanhemmista on psoriaasi, on lapsella noin 50 % riski sairastua. Jos vain toisella vanhemmista on psoriaasi, on sairastumisriski noin 20 %. Nivelpsoriaasi kehittyy paljon harvemmille.

Viite: https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumataudit/nivelpsoriaasi

Aksiaalinen spondylartriitti

Jos sinulla on aksiaalinen spondylartriitti ja olet HLA-B27-geenin kantaja, geeni siirtyy 50 %:n todennäköisyydellä myös lapsellesi. Arviolta 5–20 % geenin perineistä lapsista sairastuu aksiaaliseen spondylartriittiin. Jos sinulla on aksiaalinen spondylartriitti, mutta et kanna HLA-B27 -geeniä, sairauden periytymisen todennäköisyys on alle 10 %.

Viite: https://www.nhs.uk/conditions/ankylosing-spondylitis/causes/