UCBCares - Tukea ja käytännön opastusta potilaille

Lataa UCBCares-esitePDF

Lataa UCBCares-esite

UCBCares® on UCB:n tarjoama tukipalvelu potilaille, joille on määrätty UCB:n lääkkeitä, sekä heitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Download

Muistathan, ettemme voi antaa yksittäisen potilaan hoitoon tai sairauteen liittyviä neuvoja. Potilaita kehotetaan ottamaan tällaisissa kysymyksissä yhteyttä hoitavaan lääkäriinsä. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekki- henkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. FIMEA www-sivusto: https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutusilmoituksen-tekeminen. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan UCB: ds.fi@ucb.com. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkkeidemme turvallisuudesta.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, ja ne säilytetään luottamuksellisina.